Acadèmic Numerari

Ciencies Experimentals: Dr. en Geologia

Data d’ingrés:  26/03/2015

Discurs d’ingrés: Geologia i clima: una aproximació a la reconstrucció dels climes antics des del registre geològic

Discurs de RespostaDr. Enrique Tierno Pérez-Relaño

 

Dr. Ramon Salas Roig, Tarragona (1945)

Llicenciat en Ciències Geològiques (1977), Professor Agregat de Batxillerat en Ciències Naturals (1980), Professor Ajudant d’Universitat (1982), Doctor en Ciències Geològiques (1987). Premi Ramon Bataller a la millor Tesi Doctoral de Geologia escrita en Català, Institut d’Estudis Catalans (1988). Professor Titular d’Universitat (1988). Professor Emèrit de la Universitat de Barcelona (2015). Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (2015).

Secretari (1989-1991) i President (1991-1993) del Grupo Español de Estudio del Mesozoico de la Sociedad Geológica de España. Membre del Comitè Espanyol del International Geological Correlation Programme, UNESCO (1994-1998). Investigador Principal de vuit projectes d’investigació de R+D+i del Plan Nacional (1990-2012), per estudiar el NE d’Iberia sobre temes d‘anàlisi de conca [interacció entre la tectònica, canvis del nivell del mar, clima i sedimentació] i d’estructura de l’escorça terrestre. Durant aquesta etapa va liderar un grup de treball que va aglutinar investigadors de les universitats de Saragossa, Complutense i Barcelona. Coordinador del Grup de Recerca Consolidat de Geologia Sedimentària [SGR 1451] (2009-2014). Líder del Grup de Treball d’Iberia i la Mediterrània Occidental del projecte internacional: IGCP 369 on Comparative Evolution of Perithetyan Rift Basins (1994-1998). Ha participat en més de trenta projectes de recerca nacionals i internacionals i de col·laboració amb empreses d’hidrocarburs sobre temes de la seva especialitat, impartint seminaris i cursos de formació (1980-2015).

Ha publicat dos-cents quatre articles (204) i capítols de llibres, la major part en revistes científiques internacionals (SCI). Editor de diversos números monogràfics de revistes científiques internacionals. Membre del Comitè Científic de diversos congressos i reunions internacionals: American Association of Petroleum Geologists (2003, 2015), The International Association of Sedimentologists (2010, 2011).

Publicacions destacades dels darrers deu anys:

 • Humphrey, E., Gomez‐Rivas, E., Martín‐Martín, J. D., Neilson, J., Salas, R., & Guimerà, J. (2022). Depositional and structural controls on a fault‐related dolostone formation (Maestrat Basin, E Spain). Basin Research, 34(2), 961-990.

 • Bover-Arnal, T., Salas, R., Guimerà, J., & Moreno-Bedmar, J. A. (2022). Eustasy in the Aptian world: A vision from the eastern margin of the Iberian Plate. Global and Planetary Change, 103849.
 • Salas, R., Guimerà, J., Bover-Arnal, T. y Nebot, M. (2019). The Iberian-Catalan Linkage: The Maestrat and Garraf Basins. In: C. Quesada and J. T. Oliveira (eds.), The Geology of Iberia: A Geodynamic Approach, Regional Geology Reviews, volume 3: The Alpine Cycle, The Late Jurassic–Early Cretaceous Rifting, p. 228-231.
 • Mercedes-Martín, R. and Salas, R. (2019). Ladinian Rifting Accommodation and Microbialite Development in the Catalan Basin. In: C. Quesada and J. T. Oliveira (eds.), The Geology of Iberia: A Geodynamic Approach, Regional Geology Reviews, volume 3: The Alpine Cycle, Permian-Triassic Rifting Stage, p. 56-58.
 • Travé, A., Nadal, J., Playà, E., Salas, R., Martín-Martín, J. D., & Gomez-Rivas, E. (2018). Fracture-Related Dolomitization Affecting Late Jurassic—Lowermost Cretaceous Syn-rift Deposits (Maestrat Basin, Southern Iberian Chain, Eastern Spain). In Conference of the Arabian Journal of Geosciences (pp. 163-165). Springer, Cham.
 • Tavani S., Bertok, C., Granado, P., Piana, F., Salas, R., Vigna, B., Muñoz, J.A. (2018). The Iberia-Eurasia plate boundary east of the Pyrenees. Earth-Science Reviews 187, 314–337.
 • Bover-Arnal, T., Moreno-Bedmar, J.A., Frijia, G., Pascual-Cebrian, E. y Salas, R. (2016). Chronostratigraphy of the Barremian – Early Albian of the Maestrat Basin (E Iberian Peninsula): integrating strontium-isotope stratigraphy and ammonoid biostratigraphy. Newsletters on Stratigraphy 49(1), 41-68.
 • Pascual-Cebrian, E., Götz, S., Bover-Arnal, T., Skelton, P. W., Gili, E., Salas, R., & Stinnesbeck, W. (2016). Calcite/aragonite ratio fluctuations in Aptian rudist bivalves: Correlation with changing temperatures. Geology 44(2), 135-138.
 • Guimerà, J., Rivero, L., Salas, R., & Casas, A. (2016). Moho depth inferred from gravity and topography in an intraplate area (Iberian Chain). Tectonophysics, 666, 134-143.
 • Albert‐Villanueva, E., Permanyer, A., Tritlla, J., Levresse, G., & Salas, R. (2016). Solid hydrocarbons in Proterozoic dolomites, Taoudeni basin, Mauritania. Journal of Petroleum Geology, 39(1), 5-27.
 • Gili, E., Skelton, P. W., Bover-Arnal, T., Salas, R., Obrador, A., & Fenerci-Masse, M. (2016). Depositional biofacies model for post-OAE1a Aptian carbonate platforms of the western Maestrat Basin (Iberian Chain, Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 453, 101-114.
 • Bover-Arnal, T., Moreno-Bedmar, J. A., Frijia, G., Pascual-Cebrian, E., & Salas, R. (2016). Chronostratigraphy of the Barremian–Early Albian of the Maestrat Basin (E Iberian Peninsula): integrating strontium-isotope stratigraphy and ammonoid biostratigraphy. Newsletters on Stratigraphy, 49(1), 41-68.
 • Pascual-Cebrian, E., Götz, S., Bover-Arnal, T., Skelton, P. W., Gili, E., Salas, R., & Stinnesbeck, W. (2016). Calcite/aragonite ratio fluctuations in Aptian rudist bivalves: Correlation with changing temperatures. Geology, 44(2), 135-138.
 • Omodeo-Salé, S., Salas, R., Guimerà, J., Ondrak, R., Suarez-Ruiz, I., Martinez, L., Mas, R., Arribas, J. (2015) Subsidence and thermal history of an inverted Late Jurassic-Early Cretaceous extensional basin (Cameros, North-central Spain) affected by very low- to low-grade metamorphism. Basin Research. 1-19. doi: 10.1111/bre.12142
 • Bover-Arnal, T., Pascual-Cebrian, E., Skelton, P.W., Gili, E., Salas, R. (2015). Patterns in the distribution of Aptian rudists and corals within a sequence-stratigraphic framework (Maestrat Basin, E Spain). Sedimentary Geology, 321, 86-104.
 • Seillé, H., Salas, R., Pous, J., Guimerà, J., Gallart, J., Torne, M., Romero-Ruiz, I., Diaz, J., Ruiz, M., Carbonell, R., Mas, R. (2015). Crustal structure of an intraplate thrust belt: The Iberian Chain revealed by wide-angle seismic, magnetotelluric soundings and gravity data. Tectonophysics 663, 339-353.
 • Martín-Martín, J.D., Travé, A., Gomez-Rivas, E., Salas, R., Sizun, J.-P., Vergés, J., Corbella, M., Stafford, S.L., Alfonso, P. (2015). Fault-controlled and stratabound dolostones in the Late Aptianeearliest Albian Benassal Formation (Maestrat Basin, E Spain): Petrology and geochemistry constrains. Journal of Marine and Petroleum Geology, 65, 83-102.
 • Mercedes-Martín, R., Arenas, C., and Salas, R. (2014). Diversity and factors controlling widespread occurrence of syn-rift Ladinian microbialites in the western Tethys (Triassic Catalan Basin, NE Spain). Sedimentary Geology, 313, 68-90.
 • Bover-Arnal, T., Salas, R., Guimerà, J., Moreno-Bedmar, J.A. (2014). Deep incision in an Aptian carbonate succession indicates major sea-level fall in the Cretaceous. Sedimentology, doi: 10.1111/sed.12105
 • Mercedes-Martín R., Salas R., Arenas C. (2013) Microbial-dominated carbonate platforms during the Ladinian rifting: sequence stratigraphy and evolution of accommodation in a fault-controlled setting (Catalan Coastal Ranges, NE Spain). Basin Research, 25, 1-28.
 • Mercedes-Martín R., Salas R., Arenas C. (2013) Facies heterogeneity and depositional models of a Ladinian (Middle Triassic) microbial-dominated carbonate ramp system (Catalan Coastal Ranges, NE Spain). Journal of Marine and Petroleum Geology, 46, 107-128.
 • Bover-Arnal, T., Löser, H., Moreno-Bedmar, J. A., Salas, R., & Strasser, A. (2012). Corals on the slope (Aptian, Maestrat Basin, Spain). Cretaceous Research, 37, 43-64.
 • Moreno-Bedmar, J.A., Sandoval, J., Tavera, J. M., Bover-Arnal, T., Salas, R., Delanoy, G., Maurrasse, J.F.-M.R. & Martínez, R. (2012). Lower Aptian ammonite and carbon isotope stratigraphy in the eastern Prebetic Domain (Betic Cordillera, southeastern Spain). Geologica Acta, 10(4), 333-354.
 • Moreno‐Bedmar, J. A., Bover‐Arnal, T., Barragan, R., & Salas, R. (2012). Uppermost Lower Aptian transgressive records in Mexico and Spain: chronostratigraphic implications for the Tethyan sequences. Terra Nova, 24(4), 333-338

Mostra totes les publicacions

 • Indicadors generals de qualitat de la producció científica:
 • Cites totals: 4.282 (Research Gate); 5.232 (Scholar Google)
 • Índex h: 36 (Research Gate); 39 (Scholar Google)
 • Lectures: 63.666 (Research Gate)

Perfil de Research Gate

Barcelona, gener de 2023