Acadèmic Numerari

Ciencies Experimentals: Dr. en Geologia

Data d’ingrés:  26/03/2015

Discurs d’ingrés: Geologia i clima: una aproximació a la reconstrucció dels climes antics des del registre geològic

Discurs de RespostaDr. Enrique Tierno Pérez-Relaño

 

Dr. Ramon Salas Roig

(Tarragona 1945). Enginyer Tècnic Agrícola (1969), Llicenciat en Ciències Geològiques (1977), Professor
Agregat de Batxillerat en Ciències Naturals (1980), Doctor el Ciències Geològiques (1987), Professor Titular d’Universitat (1988). Premi Ramon Bataller a la millor Tesi Doctoral de Geologia escrita en Català, Institut d’Estudis Catalans (1988).

Secretari (1989-1991) i President (1991-1993) del Grupo Español de Estudio del Mesozoico de la Sociedad Geológica de España. Membre del Comitè Espanyol del International Geological Correlation Programme, UNESCO (1994-1998). Investigador
Principal de vuit projectes d’investigació de R+D+i del Plan Nacional (1990-2012), per estudiar el NE d’Iberia sobre temes d‘anàlisi de conca [interacció entre la tectònica, canvis del nivell del mar, clima i sedimentació] i d’estructura de l’escorça terrestre. Durant aquesta etapa va liderar un grup de treball de trenta investigadors de les universitats de Saragossa, Complutense i Barcelona. Coordinador del Grup de Recerca Consolidat de Geologia Sedimentària [SGR 1451] (2009-2013). Líder del Grup de Treball d’Iberia i la Mediterrània Occidental del projecte internacional: IGCP 369 on Comparative
Evolution of Perithetyan Rift Basins (1994-1998). Ha participat en més de trenta projectes de recerca nacionals i internacionals i de col·laboració amb empreses d’hidrocarburs sobre temes de la seva especialitat (1980-2015).

Ha publicat cent-quarantena articles i capítols de llibres, la major part en revistes científiques internacionals (SCI). Editor de varis números monogràfics de revistes científiques internacionals. Membre del Comitè Científic de diversos congressos i reunions internacionals: American Association of Petroleum Geologists (2003, 2015), The International Association of Sedimentologists (2010, 2011).