Acadèmic Supernumerari

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Data d’ingrés:  19/12/2006

Medalla: Nº 14

Discurs d’ingrés: La ciència a l’enginyeria: El llegat de l’école polytechnique

Discurs de resposta: Dr. Josep Pla i Carrera