Acadèmic Supernumerari

Ciències Experimentals: Dr. en Matemàtiques

Data d’ingrés: 15/05/2014

Discurs d’ingrés: El eco de la música de las esferes. Las matemáticas de las consonancias.

Discurs de resposta: Dra. Pilar Bayer Isant

(Paterna-València, 1964). Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de València en 1987 en l’especialitat de Mecànica i Astronomia i el 1991 en l’especialitat de Matemàtica General. Obté el Grau de Llicenciatura per Tesina amb la màxima qualificació d’Excel·lent. El 1995 es doctora dins el programa de Física Teòrica a la Universitat de València, obtenint la màxima qualificació de Cum Laude per unanimitat del tribunal.

Ha guanyat per oposició quatre places de funcionari: el 1988 de Professor Agregat de Batxillerat, el 1995 de Titular d’Escola Universitària, en 1999 de Titular d’Universitat i en 2010 de Catedràtic d’Universitat, les tres últimes en l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat. La seva docència universitària sempre en la Universitat de València en les facultats de Matemàtiques, Físiques, Químiques i Economia.

Pertany a diverses organitzacions científiques entre les quals destaquen la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, la Societat Catalana de Matemàtiques, la Reial Societat Matemàtica Espanyola i la International Association for Fuzzy-setembre Management and Economy. A més, és membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Professors Universitaris de Matemàtiques per a l’Economia i l’Empresa.

En l’àmbit de la producció científica, fins a la data és autor o coautor de 52 articles indexats en revistes pertanyents a la ISI Web of Knowledge, Journal Citation Reports o Scimago Journal Rank, a més de 25 articles indexats en el Catàleg Latindex i Zentralblatt MATH, de 7 treballs publicats en altres revistes científiques i de l’aplicació informàtica StaffManager® per a la selecció flexible de personal. Un d’aquests treballs implementa un mètode de selecció de carteres que actualment es coneix com León-Liern-Vercher’s Method i dos més han estat destacats per la revista entre els cinc més consultats. Pel que fa a altres suports de publicació, destaquem 17 capítols de llibre, la majoria publicats en editorials de prestigi internacional com Springer o World Scientific i 5 llibres complets.

Ha presentat més de 120 ponències en congressos, la majoria internacionals ressenyats en els Conference Proceedings Citation Index. Ha estat president de l’organització de congressos internacionals en 5 ocasions i membre de 21 comitès científics. Ha exercit de referee board de 16 congressos internacionals, revisor de 14 revistes indexades i de chairman en 15 sessions de congressos. És membre del consell editorial de 3 revistes internacionals. Ha impartit més de 40 conferències científiques i de divulgació en diversos països, destacant que ha estat seleccionat en dues ocasions per la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques per elaborar el material i pronunciar la videoconferència del Dia Escolar de les Matemàtiques a 2008 i en 2012.

Durant més de sis anys, ha estat director del departament de Matemàtiques per a l’Economia i l’Empresa de la Universitat de València i membre electe de la Comissió Permanent d’Investigació de la seva universitat, càrrec que va exercir més de 10 anys. A més, és membre de la Junta de Facultat d’Economia des de 2004 i de la Junta de Govern de la Universitat de València.
Ha dirigit quatre tesis doctorals, cinc tesis de màster i quatre tesis de llicenciatura. A més, ha col·laborat amb la direcció de dues tesis internacionals i realitzat estades a les universitats de Marsella, Lió, Politècnic Nacional de Mèxic i Industrial de Santnader a Colòmbia. És Investigador Principal de quatre projectes de recerca competitius en els quals participen investigadors de centres espanyols, canadencs i finlandesos. A més, des de l’any 2000, ha dirigit un grup de recerca de la Universitat de València i ha format part de les comissions d’avaluació de Axencia per a Calidade do Sistema Universitari de Galícia i col·laborador de l’Agència Andalusa del Coneixement i de l’ANECA. Actualment dirigeix el grup Optimization and Mathematical Models for Economics and Business en on s’integren 22 investigadors.

Ha estat codirector de la revista Matemáticas en Breve, publicació de la Real Sociedad Matemática Española i des de 2012 és editor de les revistes Rect@, que apareix en diverses bases científiques entre les que destaca Scimago Journal Rank, és responsable de les publicacions de Anales de ASEPUMA y coordinador de la secció Musymáticas de la revista SUMA.