Acadèmic Emèrit

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés:  16/06/2010

Discurs d’ingrés: Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic i jurídic

Discurs de resposta: Dr. Ana María Gil Lafuente

(Barcelona, 1935), Professor i Intendent Mercantil; Diplomat en Publicitat i en Ciències Socials; Doctor en Dret i en Ciències Econòmiques i Empresarials; Auditor-Censor Jurat  de Comptes,

Professor Titular de Auditoria a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB) (1960-1995) i Professor de Auditoria a la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona.

Acadèmic de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (1977) i membre de la Junta de Govern (2008). Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Va obtenir el Premi de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (1968) al millor treball sobre economia aplicada i el Premi Pedro Prat Gaballí (1969) al millor assaig sobre organització i administració d’empreses. Treball finalista del Premio Antonio Rodriguez Sastre (1970) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espanya. Premi Auditor del Any a Catalunya (1986) del Col-legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Premi EADA (1988) al millor treball a la investigació i desenvolupament de la gestió empresarial, atorgat per l’ Escola de Alta Direcció i Administració  de Barcelona. Premio Carlos Cubillo Valverde, para

Trabajos Cortos de Investigación Contable  (1999) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Premi a la Trajectòria Professional (2008) atorgat per la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).  

De l’àmplia bibliografia de llibres publicats destaquen: La Censura de Cuentas ( 4 edicions), Manual de Control Interno  (3 edicions) i Manual de Derecho Contable, Gestión y Control de Riesgos Empresariales, matèries de les que ha estat pioner en la seva investigació i difusió. Ponent en desenes de conferencies i seminaris impartits per Espanya i l’estranger.

Autor de més de 500 articles en revistes tècniques i especialitzades  ( Tesón, Catalunya Econòmica, Ideas Técnicas, etc.). Col.laborador  habitual  a la secció de Tribuna, del diari Ultima Hora y de El Económico de les Illes Balears, amb temàtiques  com gestió empresarial, comptabilitat, fiscalitat, societat de la informació, globalització, bon govern, etc.

En  l’àmbit professional i empresarial destaquen les tasques a: Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) – de control de premsa-, de la que va ser fundador, president tècnic i secretari general (1964-2004), representant a la mateixa en els fòrums internacionals de la International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC).

Fundador i soci-director de la firma de auditoria García Cairó & Poch Auditores, S.L., ostenta actualment la Presidència Honoraria de Pleta Auditors i Consultors,S.L.

En l’àrea de gestió esportiva, és vocal de la Comissió de Control i Transparència del Futbol Club Barcelona  (2011).

Ha estat vocal de nombrosos Consells d’Administració, Comitès i Patronats, dels que destaquen: Agrupació Mútua del Comerç i la Industria i el Banc de la Petita i Mitjana Empresa (Bankpime) – així com de llurs filials -. D’ambdós  ha estat President de les Comissions d’Auditoria.