Acadèmic Emèrit

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria Industrial

Data d’ingrés: 23/01/2001

Medalla: Nº93

Discurs d’ingrés: Mobilidad urbana, medio ambiente y automóvil. Un desafio tecnológico permanente

Discurs de resposta: Dr. Carlos Dante Heredia García

El 1957 el Dr. Pedro de Esteban Altirriba va obtenir el títol de “Enginyer Industrial” per l’Escola Especial d’Enginyers Industrials de Barcelona, obtenint en 1968 el títol de Doctor Enginyer Industrial, per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Des de 1961 fins 1974 va ser Director Tècnic i Director General de la “Companyia General de Ferrocarrils Catalans, SA”

Entre 1974 i 1982 va treballar com a Professor a la Universitat Politècnica de Catalunya. Al seu període com a Professor, li va seguir el lloc de Director i Vice-President d’IDIADA (Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil).

Des 1992-2005 va exercir activament les funcions de membre del Comitè Executiu de FISITA (International Federation of the Automotive Engineering Societies) amb seu a Londres. Així com, President de l’European Automobile Engineer ‘s Cooperation (la secció Europea de FISITA). Professor Honorari de la Universitat Politècnica de Catalunya i President del “Congrés Mundial de l’Automòbil” celebrat a Barcelona el 2004.

Acadèmic de la Reial Acadèmia de Doctors i autor de Projectes de Motors Diesel Ràpids, a més d’haver contribuït en nombroses publicacions de revistes tècniques i congressos internacionals.