Acadèmic Emèrit

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés: 

Medalla:

Discurs d’ingrés:  

Discurs de resposta: