Acadèmic

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria Industrial

Data d’ingrés: 29/04/2014

Data de defunció: 15/03/2017

Discurs d´ingrés: Estructuras metálicas

Discurs de resposta: Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes

 

Dr. Joan Olivé Zaforteza llicenciat i doctor pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Membre de: International Board de Londres, Modern Handling dels EUA i el Mechanical Handling d’Anglaterra.
Estudi i recull de les normatives per evitar el trencament de components de Ponts Grua, editat per Revistes especialitzades en fabricació i transport de materials.

Membre de la FEM (Federació Europea de la manutenció), en col·laboaración amb el Comitè Tècnic Especialitzat de la ISO i la seva normalització en la fabricació de ganxos per grues.

Col·laborador habitual de Mechanical Engineer Handbook, dels EUA, electrical Cranes de Londres i emmagatzematges industrailes de Paris.