Acadèmic Supernumerari

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria Nàutica

Data d’ingrés: 22/01/2015

Discurs d’ingrés: Hacia una teoría general de la Seguridad Marítima

Discurs de resposta: Dr. Joan Francesc Corona Ramón

CURRÍCULUM VITAE

Doctor en Dret; i en Enginyeria Nàutica.

Professor de Dret Marítim a la Universitat Politècnica de Catalunya – UPC. Coordinador de l’Àrea Legal i de Dret Marítim de la Facultat de Nàutica de Barcelona, ​​imparteix docència en els graus, màster i doctorat de les titulacions d’Eng. Naval, Nàutica i Eng. Marina.

President de la Secció de Dret Marítim de la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 2005 fins a l’actualitat.

Fundador de ESTUDI JURÍDIC RODRIGO DE Larrucea. Membre del Consell editorial de ECONOMIST & Jurist. Membre de l’Associació espanyola de Dret Marítim.

Creu Distingida de Sant Raimon de Penyafort, màxim guardó en l’àmbit del dret.

Jurista referenciat en els millors repertoris legals: CHAMBERS & PARTNERS; LEGAL 500; EUROPEAN LEGAL EXPERTS, etc.

Autor de nombroses publicacions sobre Dret Marítim i Seguretat Marítima, àmbits en els quals se li reconeix com un especialista de gran prestigi a nivell espanyol i internacional.

Part dels seus treballs poden ser consultats a Internet en el repertori OAI de la UPC: UPCommons.

És autor- coautor de diferents monografies:

Manual de Comissari d’Avaries (1994);

Transport de contenidors: terminals, operativa i casuística (2003);

Seguretat en els ports (2005/2013);

Transport en Contenidor (2007/2013);

Cap a una teoria general de la Seguretat marítima (2014);

Seguretat marítima. Teoria general del risc (2015); etc.

Defensor de la renovació i actualització del dret marítim espanyol, ha sostingut posicions noves en la doctrina: la teoria integral de la Seguretat Marítima i la seva formulació com a sistema;

el tracte just a la gent de mar en relació la criminalització dels marins en els grans accidents marítims;

la independència i objectivitat en la investigació dels accidents marítims;

l’adopció a Espanya d’un model de salvament marítim independent en línia amb el dret comparat europeu;

el concepte legal de security en el transport marítim;

els aspectes tècnics i jurídics del transport en contenidor;

la protecció del patrimoni marítim flotant i l’estatut jurídic del vaixell històric; etc.

Les publicacions són emprades i referenciades per diverses universitats a nivell mundial.

Ha estat professor visitant en diverses universitats i en diferents institucions. Ha dirigit nombrosos treballs acadèmics, entre projectes finals de carrera i tesis doctorals. (Veure Google Scholar (aprox. 230 entrades). Membre de TRANSMAR grup de recerca reconegut de Transport marítim i logística. Avaluador científic UE; Referee habitual de THE (Times Higher Education). Consultor diverses administracions nacionals i internacionals en l’àmbit del transport marítim .