Acadèmic Supernumerari

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 14/12/2004

Medalla: Nº 34

Discurs d’ingrés: Evolución histórica del trabajo de la mujer hasta nuestros días

Discurs de resposta: Dr. Rafel Orozco Delclòs

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1970). Doctorat en Dret en 1982 a la mateixa Universitat.

Advocat en exercici, membre de l’Il·lustre del Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1970, titular de despatx professional des de 1975 i  soci fundador i director d’Alemany Zaragoza i Associats, S.L., dedicat a l’assessorament jurídic laboral i de Seguretat Social.

Està especialitzat en Dret del Treball i de la Seguretat Social, amb àmplia experiència en assessorament en general en matèria laboral, negociació col·lectiva, expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments, personal d’alta adreça, contractació, etc.

Ha compatibilitzat l’exercici de la professió d’advocat amb la docència. En 1973 va ser professor encarregat de curs en la Càtedra de Dret Mercantil de la UAB. A 1975, a instàncies del Dr. Vicente Baldó del Castaño, Catedràtic de Dret Mercantil, va iniciar la docència de la matèria de Dret del Treball a la Càtedra de Dret Mercantil de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, per a poc després impartir-la com a assignatura independent. A 1981 va ser nomenat Catedràtic Interí de l’assignatura i en 1986 va obtenir la primera plaça de Catedràtic d’Escola Universitària de la disciplina de Dret del Treball i de la Seguretat Social, que es va convocar a Espanya, la qual cosa va suposar que en anys successius fos membre dels Tribunals a molts concursos per a la provisió de places a la Universitat espanyola.

Igualment, ha dirigit diversos Màsters i Cursos de Postgrau, vinculats amb la seva especialitat.

A 1992, coincidint amb la seva creació, va ser nomenat membre del Cos d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.

Al 2004, va ingressar a la Reial Acadèmia Europea de Doctors com a membre numerari.

Es autor de diverses publicacions especialitzades, monogràfics, articles de revista i col·laborador habitual de mitjans de comunicació escrita.

CV Extens