Ingreso en la RAED del Dr. Camil Andreu Castelo-Branco i Flores

Acadèmic Supernumerari 

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 23/03/2022

Discurs d’ingrés: La salut sexual en dones sobrevivents a un càncer de mama

Discurs de resposta: Dr. Xavier Iglesias i Guiu

CAMIL ANDREU CASTELO-BRANCO i FLORES, MD, MSc, PhD. És Catedràtic de Ginecologia i Obstetrícia i director del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques. És el responsable de l’Endocrinologia Ginecològica i del Grup de Treball de Sexologia Clínica així com coordinador de docència de l’Hospital Clínic de Barcelona. Es va graduar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, llicenciant-se el 1985 i obtenint menció del premi Extraordinari de Llicenciatura. Posteriorment, va doctorar-se el 1999 aconseguint el premi extraordinari de doctorat. Va realitzar la seva formació com obstetra i ginecòleg a l’Hospital Clínic, on va entrar com metge resident fins a arribar a assolir la màxima categoria de la promoció professional.

El 1988, encara com a resident va fundar la primera unitat de menopausa en un hospital públic català i la segona de tot l’estat espanyol i des de llavors aquesta institució s’ha convertit en un de centres de referència per a la menopausa i l’endocrinologia ginecològica. La unitat progressivament va anar ampliant la seva activitat sent pionera en tècniques quirúrgiques de reconstrucció d’anomalies müllerianes sent actualment un centre de referència on es deriven pacients de tot l’estat per a resoldre anomalies del desenvolupament complexes. Va ser també seguir l’estela en la incorporació de la cirurgia mínimament invasiva a la Cirurgia ginecològica formant part de l’abordatge habitual de molts pacients actualment.

La seva activitat també té a veure amb la sexologia clínica, sent el director del màster de Sexologia Clínica des del 2016 i havent creat un postgrau per a no metges en Sexologia i Educació Sexual aquell mateix any.

Ha escrit més de 450 articles originals i revisions a revistes nacionals i internacionals indexades (70% a revistes del primer i segon quartil, Factor d’Impacte >575 índexs h: 42), la majoria al camp de l’endocrinologia ginecològica i la sexologia clínica. Ha estat professor convidat i donat conferències a nacionals i internacionals havent estat anomenat professor lliure de la Universitat de Buenos Aires. Ha estat receptor de nombroses beques d’investigació, tan públiques (dels Ministeris d’Educació i Sanitat) com a privades (de la Indústria) i ha donat més de 534 conferències en reunions científiques nacionals i internacionals.

És autor o col·laborador de més de 232 obres amb ISBN relacionades amb l’especialitat.

CV Extens