Maria Àngels Calvo, acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i al seu torn acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, va participar el passat 6 de novembre juntament amb Vivian Hartmann, directora de departament de Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals de la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, a la jornada “L’oportunitat del Big Data i la Intel·ligència Artificial en la presa de decisions clíniques i d’avaluació en Sanitat”, que es va celebrar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La jornada científica ha estat organitzada per l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), la Societat Espanyola de Farmacologia Clínica i la Universitat de Barcelona, promoguda per Laboratoris LETI amb la col·laboració de la Fundació Institut Roche, la Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Fundació Espanya salut, amb una audiència de més de quatre-centes persones relacionades amb el sector de la salut. En aquest esdeveniment es van analitzar els avenços en l’àmbit clínic i assistencial, les qüestions que cal abordar des del punt de vista jurídic, social i ètic, així com l’estat de la qüestió des del punt de vista de la investigació clínica i de la regulació de medicaments i productes sanitaris.

Com a oportunitat de present i de futur complementària a l’assaig clínic, la creixent disponibilitat de dades massives (Big Data) sobre les intervencions en sanitat i la digitalització de la medicina ofereixen l’oportunitat d’ampliar el coneixement sobre els medicaments i productes sanitaris d’una manera exponencial, així com la possibilitat de potenciar la medicina de precisió millorant la relació benefici-risc no només a nivell mostral o poblacional, sinó per a cada pacient individual. Per a això van considerar essencial impulsar l’aplicació del Big Data i la Intel·ligència Artificial, tot i que amb estàndards ètics i metodològics.

Bioinformatics Barcelona és una associació sense ànim de lucre constituïda el 2015 i que actualment compta amb més de 50 entitats membre en l’àmbit de la bioinformàtica, entre elles universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalària, grans infraestructures científiques, empreses i altres entitats, que treballen en els àmbits de salut, agroalimentari i tecnològic. El seu objectiu és dinamitzar iniciatives a tots els nivells: formatiu, de recerca i transferència, competitivitat industrial, divulgació, així com fer visible el potencial de què disposem per convertir-nos en un node internacional de referència en l’àmbit de la bioinformàtica.

Arran d’aquesta jornada, el degà de la Facultat de Medicina, Antonio Trilla, ha ofert a la RAED la possibilitat de futures col·laboracions en jornades relacionades amb la salut i el Big Data i noves tecnologies que podrien desenvolupar-se.