Rodolfo Fernández Cuellas, director del Seminari de Dret Mercantil de l’Escola de Negocis ESADE i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), considera que la legislació espanyola hauria de ser més garantista i incorporar mecanismes que són habituals en altres països de tradició anglosaxona, com el Regne Unit i els Estats Units, en un article publicat pel diari Expansión el passat 7 de juny amb el títol “Cómo resolver un conflicto con inversor minoritario”.

Fent referència al seu discurs d’ingrés de la RAED, “Las dinámicas mayoría-minoría en las sociedades de capital”, l’acadèmic proposa com hauria de reformar-se la llei per posar fi a situacions d’abús. De manera que es concretin alternatives al dret de separació per tal de no posar en perill la viabilitat d’una empresa.

Rodolfo Fernández Cuellas

Dr. Rodolfo Fernández

“L’interès social d’una empresa no és només el seu manteniment al llarg del pas del temps, sinó també que es tinguin en compte els drets dels socis minoritaris. Aquest tema és crucial en el dret mercantil modern”, considera.

Per a Fernández Cuellas, el legislador hauria de tenir en compte l’arrelament de les pimes a Espanya, l’actual desenvolupament de start up o societats no cotitzades i que les empreses necessiten mecanismes alternatius al finançament bancari perquè quan hi hagi un abús de posició de la majoria, hagi alternatives al dret de separació que preveu la legislació mercantil existent. “La llei espanyola és molt garantista, però en el funcionament de les societats de capital és excessivament liberal”, assegura l’expert.

L’acadèmic creu que la llei espanyola hauria de contemplar mecanismes alternatius a la separació i sistemes de mediació i arbitratge per solucionar els conflictes de forma amistosa. “El que és un autèntic fracàs és acudir a la via penal. Hi ha molts advocats que ho fan, tot i que és més llarga i extenuant que la mercantil. Hem vist famílies que han acabat enfrontades i que un divorci que únicament afectava el negoci s’ha estès a les relacions personals i també es perpetua entre generacions”, conclou.