Pere Costa Batllori
Catedràtic emèrit de l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmic de la Reial Acadèmia de Veterinària d’Espanya i de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Maria Àngels Calvo
Catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Pere Costa Batllori, catedràtic emèrit de l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya, professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser nomenat president d’honor de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, de la qual ja n’era acadèmic honorari, durant la Solemne Sessió Inaugural del Curs 2022, que es va celebrar el 4 de febrer passat a l’Amfiteatre Gimbernat, a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

A l’acte van participar Alfredo Rocafort, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i president de la Junta de Govern RAED; Maria Àngels Calvo, catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmica i secretària general de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i acadèmica de número i vicepresidenta de la RAED, i Mariàngela Vilallonga, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana i acadèmica de número de la RAED.

A la taula presidencial i al costat del president de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Josep Llupià, hi havia també els presidents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Josep Anton Bombí, i de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Castella i Lleó, Elías Rodríguez Ferri, a més del president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Ricard Parés, i la secretària general de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Rosaura Farré.

El discurs inaugural del Curs Acadèmic va anar a càrrec de Rodríguez Ferri, qui va dissertar sobre “Animales en pandemia: análisis y reflexiones”. El conferenciant va destacar com les malalties infeccioses convertides en plagues, pestes, epidèmies o pandèmies han influït en la història de moltes civilitzacions, causant l’extinció de pobles i modificant hàbits i comportaments humans. Moltes d’aquestes malalties, va continuar, van tenir el seu origen en els animals, i van ser les seves primeres víctimes o, simplement, reservoris i fonts d’infecció. De les moltes pandèmies d’origen zoonòtic, en va seleccionar tres exemples significatius, que va analitzar amb detall: les epidèmies i les pandèmies de pesta, les epidèmies i les pandèmies de grip i les epidèmies i les pandèmies per coronavirus.

Pere Costa, Presidente de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña

El conferenciant va destacar que una de les mesures més raonable per combatre aquests greus problemes de salut pública és atendre la prevenció a l’origen, així com que cal establir una vigilància permanent i, en tant que sigui possible, bloquejar la transmissió en les primeres etapes o intervencions que impedeixin el salt zoonòtic, sempre atenent a l’eliminació o la reducció dels factors afavoridors. “La ciència està alertant des de fa decennis, i més des de la irrupció de la SARS, d’aquesta necessitat, advertint de la inevitable producció i l’increment d’aquests esdeveniments. La doctrina ‘una sola salut’, per la qual sense escissions aposta la ciència veterinària és, sens dubte, el millor recurs i aproximació estratègica per aconseguir els millors resultats en aquesta tasca”, va afirmar.

A continuació, Maria Àngels Calvo va glossar els mèrits de Costa Batllori, destacant-ne la vocació veterinària i la tasca a favor de les acadèmies. Llupià, per part seva, va procedir al lliurament del diploma acreditatiu que el reconeix com a president d’honor de l’Acadèmia. L’homenatjat va pronunciar un breu i emotiu discurs en què va posar de manifest el seu agraïment per l’honor rebut, indicant quina ha de ser la funció de les acadèmies perquè puguin donar fidel compliment als deures en relació amb la societat.