La Junta General és l’expressió de l’Acadèmia com a corporació constituïda pels Acadèmics Numeraris i els Acadèmics Emèrits.

L’Acadèmia, reunida en Junta General, deliberarà i acordarà disposicions sobre tots els seus assumptes governatius i econòmics, elecció d’Acadèmics de Número i d’Acadèmics d’honor, aprovació del pressupost anual i dels comptes anuals, adjudicació de premis, concessió de recompenses, discerniment de càrrecs de la Junta de Govern, aprovació d’informes i relacions culturals.

L’Acadèmia emetrà dictàmens i avaluarà les consultes i informes que li demanin centres oficials, Corporacions o particulars, en matèries pròpies del seu institut.

Per a la resolució alternativa de conflictes podrà designar Arbitres o constituir Tribunals d’Arbitratge atesa la condició interdisciplinària i l’autoritat moral que ofereix l’Acadèmia.

També podrà elevar, per pròpia iniciativa, als centres oficials, proposicions que afectin les Ciències, les Lletres, la Salut, les Arts o la Tècnica, des de les dues esferes, teòrica, una, i aplicativa, l’altra.

La Junta General està constituïda per cent Acadèmics Numeraris i pels Acadèmics Emèrits procedents dels Acadèmics Numeraris.

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish