Nicole Mahy Géhenne, doctora en Farmàcia i catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, ​​assegura que a l’estudi sobre el procés d’oxigenació de les cèl·lules i l’aparició de radicals lliures es troba la base de la lluita contra malalties degeneratives com el Parkinson o l’Alzheimer.

“L’oxidació és l’únic mecanisme que tenim per obtenir energia, des del moment del naixement fins la mort obtenim energia de l’oxidació dels glúcids, lípids, proteïnes… Per tant, l’oxidació és indispensable. El problema és que quan hi ha un problema d’oxigenació, si un sol electró es fuga i s’enganxa a una molècula es forma el que en literatura es diu radical lliure. És una molècula molt agressiva que fa malbé els teixits. Això està darrere de l’envelliment. Nosaltres tenim uns mecanismes per bloquejar aquesta reacció, els antioxidants que trobem a la dieta, però hi ha malalties típiques de l’envelliment, com el Parkinson o l’Alzheimer, en què es formen estructures totalment anòmales”.

Mahy Géhenne ha realitzat aquestes consideracions durant el seu ingrés com acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), celebrada a Barcelona el 16 de març. La recipiendària ha llegit el discurs d’ingrés “La vida és una llarga oxidació”. Li ha respost en nombre de RAED l’acadèmic de número Rafael Blesa.