Josep Ignasi Saranyana
Professor emèrit de la Universitat de Navarra, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia d’Història i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Josep Ignasi Saranyana rememora la seva trobada amb Alfonso Alcalá Alvarado, membre de la Pontifícia Comissió de Ciències Històriques, antic degà de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Mèxic, on va ser també professor d’Història de l’Església, i fundador i uns dels membres més actius de la Societat Mexicana d’Història Eclesiàstica. Desaparegut l’any passat, Alcalá Alvarado va rebre a Saranyana el 2 d’octubre del 2000 a la Parròquia de la Santa Creu del Pedregal, situada a la Colònia Jardins de Pedregal de Ciutat de Mèxic, on es va produir la conversa que l’acadèmic transcriu al document annex.

Parroquia de la Santa Cruz del PedregalNascut a l’estat mexicà de Guanajuato el 1927, Alcalá Alvarado rememora la seva professió religiosa amb la Congregació dels Missioners l’Esperit Sant, la seva joventut a Espanya, la seva ordenació com a sacerdot a Roma el 1953 i els seus estudis a la Universitat Gregoriana de Roma. En la seva intensa trajectòria com a sacerdot, estudiós de la història del cristianisme i docent va coincidir amb figures de primer nivell de l’Església ibero-americana que van marcar una època i va ser un dels més grans coneixedors i divulgadors de la història del cristianisme a Mèxic.

Amb una trajectòria així mateix destacada en el coneixement i difusió del missatge cristià, Saranyana va participar com a ponent al Congrés Internacional “A los 40 años de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Puebla”, que es va celebrar a la Ciutat de Vaticà entre els passats 2 i 4 d’octubre. Una cita organitzada per la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina i pel Pontifici Comitè de Ciències Històriques per commemorar la històrica trobada que va convocar Pau VI i va inaugurar Joan Pau II el 1979.

Llegiu el document