Maria Àngels Calvo

Dra. Maria Àngels Calvo

Maria Àngels Calvo, catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors -Barcelona 1914 (RAED), va ser designada el passat 14 de desembre a proposta de la Junta General com a nova presidenta de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, institució de la qual fins ara era acadèmica i secretària general des de feia dues dècades. Calvo substitueix al càrrec Josep Llupià, que estava al capdavant de l’Acadèmia des del 1996.

La vasta trajectòria professional i acadèmica de Maria Àngels Calvo, el seu prestigi com a docent, investigadora i divulgadora de les ciències veterinàries, el seu ampli coneixement de l’Acadèmia i dels diferents estaments professionals i la vinculació amb altres institucions acadèmiques i administratives han determinat que la seva figura resultés prioritària per liderar la institució en la nova etapa. Calvo ha estat membre de diversos consells assessors professionals i, a l’àmbit de la investigació, va ser una de les impulsores dels premis a les millors tesis doctorals vinculades a la veterinària que concedeix l’Acadèmia amb el suport de la RAED.

Ferm impulsora del concepte One Health a Espanya, Calvo va participar el setembre passat en representació del col·lectiu de veterinaris a la sessió científica “Una Salud (One Health). Un abordaje transdisciplinario”, que es va celebrar al Senat amb l’organització de la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries d’Espanya, i a la taula rodona que amb motiu del Dia Mundial contra la Ràbia va organitzar el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de manera telemàtica. A totes dues sessions es va destacar la importància d’abordar la salut pública de manera integral, amb la veterinària com a part essencial de la salut pública, atesos els casos de zoonosi que acaben incidint sobre l’ésser humà. L’últim, la Covid.

Amb el remot antecedent de l’Acadèmia Mèdic Veterinària Barcelonesa, creada el 1855, els principals col·lectius professionals, el Seminari de Veterinaris i el Col·legi de Veterinaris de Barcelona, es van reagrupar el 1960 a l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona, germen de l’actual acadèmia catalana. La institució està vinculada al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya com a alt organisme professional i forma part del Consell Interacadèmic de Catalunya.