August Corominas
Professor de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica la reflexió sobre “Les pandèmies a la història de la humanitat: cada cent anys?”, on enumera les grans epidèmies que ha patit la humanitat al llarg de la seva història i tracta d’establir-ne les causes i relacions.

Les pandèmies a la història de la humanitat: cada cent anys?

La pandèmia és una epidèmia de persones o animals que afecta individus de diversos continents o de tot el món conegut al seu moment. Les pandèmies han estat responsables de la mort de milers de milions de persones en molts països. El coronavirus actual, causant de la Covid, afecta 192 països. La sistematització d’aquestes malalties globals és molt complexa, per això he intentat resumir les 12 pandèmies més importants que ha afectat l’ésser humà en la seva història.

 1. Pesta negra, pesta de Justinià (541-700, 1347-1353): Pesta bubònica transmesa per les rates, marmotes i puces. Van morir 75 milions de persones.
 2. Còlera (1816-1826, 1865-1917): Diverses pandèmies, amb especial virulència a l’estat indi de Bengala. Van morir 40 milions de persones.
 3. Grip (1618-1648, 1812, 1917-1918, 1957- 1958, 1989-1990): Grip espanyola, 50 milions morts; grip asiàtica, dos milions, Guerra dels Trenta Anys, vuit milions… També va tenir incidència en la campanya de Napoleó a Rússia.
 4. Febre tifoide, bacil d’Eberth, salmonel·la Typhi… (1618-1648, 1812, 1939-1945): Guerra dels Trenta Anys, vuit milions de morts, campanya de Napoleó a Rússia, 400.000 morts; Segona Guerra Mundial, 3,5 milions de morts.
 5. Verola: 300-500 milions de persones mortes en molt diferents èpoques històriques i en tots els continents.
 6. Xarampió: 3-4 milions de persones mortes en tot el continent americà al llarg de les diferents etapes de la colonització europea.
 7. Tuberculosi: Uns dos milions de persones morien cada any des que es va documentar la malaltia. Al llarg només de segle XX es calcula que van morir uns 100 milions de persones.
 8. Lepra: Malaltia bíblica documentada ja al voltant de l’any 600 a.C. Creació de leproseries al llarg de la història. (19.000 a Europa).
 9. Paludisme o malària: Actualment hi ha entre 400 i 500 milions de malalts a Amèrica, Àsia i Àfrica.
 10. Febre groga: També es troba estesa per diversos continents on hi ha el mosquit transmissor Aedes aegypti.
 11. Sida: Pandèmia contemporània amb 33 milions de contagis al present. Tres milions de persones mortes.
 12. Covid: Tres milions de persones mortes i 140 milions de contagis.

A aquestes pandèmies podríem sumar l’Ebola, amb més d’11.300 morts; altres malalties molt esteses per efecte de la colonització europea com el xarampió o la tos ferina, que han causat devastació entre diverses poblacions indígenes, i recents pandèmies amb menor incidència, però que podrien tenir-la en el futur, com la grip aviària o la grip del porc.

En resum, es pot veure la quantitat de pandèmies que ha patit l’ésser humà al llarg de la seva història i el gran nombre de morts que n’han deixat, segurament més elevat del que es considera. En paral·lel, el seu diagnòstic i tractament farmacològic han millorat de forma notable.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, si no som capaços de revertir el canvi climàtic, en vindran més. La literatura mèdica indica que aproximadament hi ha una pandèmia cada cent anys. Però sembla que la realitat és que són més freqüents.