Héctor Guerrero, doctor en Arts, ha ingressat com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne cerimònia que s’ha celebrat aquest dijous, 9 de maig, a Foment del Treball, seu de l’Acadèmia. L’acte s’ha pogut seguir tant de manera presencial com en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, on es pot visionar. El recipiendari ha llegit el discurs d’ingrés “Analecta semántica y etimológica del término ‘vox’ en la Edad Media”. Li ha respost en nom de la Reial Corporació l’acadèmica de número i vicepresidenta Maria Àngels Calvo. Especialista en la interpretació vocal i instrumental, el nou acadèmic és professor superior de Cant pel Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i professor superior de Piano i Música de Cambra pel Conservatori Superior de Música del Principat d’Astúries.

Al seu discurs, Guerrero aborda l’evolució de la música des de l’Antiguitat fins al segle XVIII, centrant-se en la importància de la veu, les lletres i els signes musicals. Per això esmenta tractats antics de cant pla i teòrics com Johannes de Garlàndia, Heinrich Faber i Juan Bermudo, així com la influència de reconegudes figures com ara Ignacio Gali en la composició musical. L’expert exposa la dualitat semàntica del terme ‘vox’ al llarg de la història, des de fonts medievals fins a diccionaris moderns, ressaltant-ne l’evolució i la precisió en les definicions. Així mateix, explora la representació de les veus en la música antiga a través de lletres i la importància de la notació musical en la fixació del contingut musical. Guerrero analitza a més la relació entre la veu, els sons i l’escriptura musical, destacant la rellevància de la modulació vocal al teatre per oferir una visió àmplia i detallada sobre l’evolució de la música, la veu i la notació musical al llarg de la història.

“En la lexicografia musical del passat hi ha termes que, per comprendre’ls, exigeixen un estudi semàntic que ens permeti poder interpretar-los lingüísticament, estèticament i funcionalment. Precisament això és el que passa quan ens enfrontem a la investigació del terme ‘vox’, veu en fonts medievals. La dualitat semàntica afecta fins i tot tractats musicals dels segles XVIII i XIX, època en què es comencen a fixar amb gran precisió les definicions de cadascun dels termes que conformen una obra musical”, explica l’expert al seu discurs d’ingrés a la RAED.

Guerrero ha format part del Cor Nacional d’Espanya, ha fet enregistraments per a RTVE, RNE, UER i Radio Gallega. Paral·lelament a la seva carrera artística i de recerca, té una àmplia experiència com a docent als principals centres educatius d’ensenyaments artístics d’Espanya, com ara el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, l’Escola Superior de Cant i, actualment, el Conservatori Professional de Música Arturo Soria de Madrid, on és cap de Departament. Ha estat responsable de les assignatures de Cant, Cant Històric, Repertori Vocal i Didàctica. Ha impartit classes magistrals de cant als conservatoris superiors de Venècia, Lecce, Fermo, Bolonya, Porto i a la Universitat de Lahti (Finlàndia).

Discurs: Analecta semàntica i etimològica del terme ‘vox’ a l’Edat Mitjana