Joaquín Callabed repassa la imatge de l’infant a la pintura francesa de segle XIX

Joaquín Callabed

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president del Club de Pediatria Social, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Nobles i Belles Arts de Sant Lluís durant una solemne sessió que es va celebrar el passat 24 de gener a la seva seu de Saragossa. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La representación artística de la infancia en la Francia del siglo XIX”, on va repassar de forma exhaustiva la imatge de la infància que han reflectit els artistes francesos durant aquest llarg període, més enllà d’escoles i corrents artístics.

Després d’esbossar la imatge dels nens a l’art clàssic, Callabed es va aturar a la imatge renovada que cobra la infància a la Il·lustració, on el nen, com el ciutadà, és un subjecte de dret. Una identitat que ja no perdrà i que es reforçarà a tots els corrents artístics de segle XIX. D’aquesta època va realitzar un intens buidatge analitzant l’obra amb referències a la infància de Jean-François Millet, Honoré Daumier, Gustave Courbet, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Pierre Auguste Renoir, Léon Frédéric, Albert Edelfelt, Fernad Pélez, Maria Bashkirtseff, Paul Gaughin, Louis Léopold Boilly, Jules Bastien Lepage, Jules Breton, Virginie Demont Breton, Léon Augustin L’Hermitte, Jean Eugène Bouland, Léon Bazille Perrault, Émile Munier, Eugène Carrière, Henry Jules Jean Geoffroy i William Adolphe Bouguereau. Aquest repàs va incloure tant una explicació de cada pintor com mostres de la seva obra.

“La infància assoleix una nova consideració social i es reflecteix amb nitidesa en la representació artística a partir dels segles XVIII i XIX, després de llargs períodes amb escassa presència. Els avenços científics, les millores sanitàries, socials i educatives que aporta la Il·lustració repercuteixen en la infància i queda reflectit en l’art de l’època, a les escoles, el treball infantil, el paper de les dides i les institucions per a la salut infantil i maternal. El segle XVIII i XIX a França, així com a Anglaterra i Alemanya, és un moment important en la representació artística de la infància com a reflex de la societat d’aquell moment, en què els nens són considerats com a ciutadans, persones amb drets, i se’ls ofereixen mesures educatives i sanitàries de forma progressiva”, va explicar l’acadèmic .

Doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en l’estudi pluridisciplinari dels problemes que afecten la infància i l’adolescència i membre de 12 societats científiques nacionals i internacionals, Callabed és autor de més d’una vintena de llibres dedicats a la matèria i un referent en l’atenció integral als menors.