Antonio Gómez Valverde

Dr. Antonio Gómez

Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica la composició del Consell de Govern d’aquesta institució, sorgida de les eleccions a l’òrgan directiu celebrades el passat 11 de maig, en què exercirà les responsabilitats de Tresoreria Dolores Poch, també col·laboradora de la RAED i filla del recordat acadèmic Ramón Poch.

El Col·legi i l’Acadèmia han revalidat el conveni de col·laboració signat per ambdues institucions l’any 2019, que comprometen ambdues parts a celebrar actes científics conjunts i a un intercanvi d’informació, tant interna com externa, i de difusió de les activitats i publicacions d’interès comú. L’acord preveu, així mateix, que tots els acadèmics de la RAED siguin alhora membres del Col·legi de Censors Jurats, amb tots els drets que això comporta.

En el marc d’aquest acord, el Col·legi i la Reial Acadèmia van celebrar el desembre passat de manera conjunta la Jornada sobre Informació no Financera, que va comptar amb la participació de destacats acadèmics. La jornada es va articular en tres àmbits que van portar per títol “Tendències internacionals sobre informes de sostenibilitat”, “Debat sobre el valor de la informació no financera a diferents sectors, públics i privats” i “La Responsabilitat Social Corporativa, l’Agenda 2030 i la informació no financera” i va culminar amb un sentit homenatge al reconegut divulgador econòmic i acadèmic de la RAED José María Gay de Liébana.

Anteriorment, totes dues organitzacions havien celebrat la tercera Jornada de Diàleg entre Professors Universitaris i Auditors, que també va comptar amb la participació de la Universitat de Barcelona. La sessió va permetre que els auditors i els docents reflexionessin sobre la formació universitària i el mercat laboral de l’auditoria, el nou reglament d’auditoria, el nou pla comptable i la informació no financera i el valor social.