Quan els vaixells s’enfonsen als ports

Amable Esparza alerta sobre els accidents marítims que es produeixen en les operacions d’amarratge, desamarrament, estiba o desestiba dels vaixells als ports, en el seu últim article “El riesgo de zozobra de buques amarrados en puertos”

Llegir més