Antoni Durán-Sindreu, director del Màster en Fiscalitat de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), forma part del nou Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya creat pel conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, i presidit pel catedràtic d’Economia Pública de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas. Aquest organisme consultor va celebrar la seva primera reunió el 28 de juliol passat per analitzar la situació de l’economia catalana, espanyola i europea i establir les bases de la seva missió.

Antonio Duran Sindreu

Dr. Antonio Duran Sindreu

El Consell s’organitza com un òrgan col·legiat, adscrit al Departament d’Economia i Hisenda, i està format per dotze experts de reconegut prestigi en diferents àrees econòmiques. Es tracta de Núria Bosch, Antoni Durán-Sindreu, Jan Eeckhout, Àngels Fitó, Jordi Galí, Teresa Garcia-Milà, Gerard Padró, Mar Reguant, Genís Roca, Anna Schlegel, Jaume Ventura i Guillem López Casasnovas, que no percebran cap retribució per les seves funcions. A partir d’aquesta primera trobada mantindran reunions bilaterals i també plenàries trimestralment per abordar diferents temes d’actualitat, des de la inflació, la fiscalitat, el model de finançament o com fer sostenibles els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, entre altres matèries.

“Amb aquest nou organisme volem posar les bases i els fonaments perquè la Catalunya del 2030 sigui plenament competitiva, socialment cohesionada i econòmicament de progrés. Si aquest any era important elaborar pressupostos, l’any 2023 ho serà molt més. En un moment on el Govern de Catalunya té molts plans i l’obligació de fer front a les incerteses que venen de cara al setembre i l’octubre”, va assenyalar Giró després de la primera reunió del Consell.

Durán-Sindreu forma també part del grup d’experts tributaris designats per la patronal Foment del Treball per analitzar i elevar propostes pròpies al comitè d’experts creat pel Ministeri d’Hisenda, que té com a objectiu analitzar el sistema fiscal per millorar-ne l’eficiència, garantir-ne els recursos públics i adaptar-ho als reptes del segle XXI i elaborar el Llibre Blanc sobre la Reforma Tributària. L’últim fi d’aquest grup és buscar fórmules per aconseguir una harmonització impositiva dels impostos de patrimoni, successions i donacions i una reforma de societats a tot l’Estat. Tot i que la regulació d’aquests tributs és estatal, la seva aplicació és competència de les comunitats autònomes.