Miquel Ventura
Director de projectes de la Fundació Pro Real Acadèmia Europea de Doctors

Miquel Ventura, director de projectes de la Fundació Pro Real Acadèmia Europea de Doctors i impulsor del projecte d’observació i protecció de la biodiversitat marina Silmar, presenta a la comunitat acadèmica l’article “El nostre compromís amb la biodiversitat i el canvi climàtic”, on comparteix les seves reflexions sobre el desenvolupament d’aquest projecte ambiciós, assumit per la Fundació, a la llum de la necessària protecció mediambiental que exigeixen les institucions internacionals emparades per les institucions científiques més prestigioses.

El nostre compromís amb la biodiversitat i el canvi climàtic

Els líders i representants de tots els països del món estan reunits aquests dies a la ciutat britànica de Glasgow (Glasgow Summit 2021) a la cimera sobre el clima o COP26. L’objectiu és fer un balanç dels acords adoptats a París el 2015 i establir les mesures necessàries perquè amb un pacte global es garanteixi que la humanitat no sobrepassi els límits de temperatura acordats a la capital francesa. Els eixos prioritaris d’aquesta esperada cimera de Glasgow són la limitació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, finançament real per implementar aquestes mesures a tots els països del món, sobretot als països pobres, i una cooperació més gran entre els països per assolir els objectius climàtics.

La Cumbre del clima por Javier RoyoL’escalfament global del planeta és el gran repte mediambiental de tota la humanitat que ens exigeix ​​treballar junts per aportar solucions efectives i evitar el col·lapse que plana sobre tots nosaltres pels efectes col·laterals que aquest fenomen té sobre tots els ecosistemes del globus, el cicle aigua i, entre d’altres coses, sobre la biodiversitat i les seves funcions essencials. Només l’efecte del canvi dels patrons climàtics ja afecta el nostre benestar, la nostra salut i augmenta la pobresa, ja que és antagònic amb model de desenvolupament que continuem mantenint i que és, en gran part, l’origen del problema.

El nostre gran desafiament com a societat és coresponsabilitzar-nos d’aquesta realitat i actuar des de tots els fronts possibles i és en aquest context que la RAED i la seva Fundació actuen a través del projecte Silmar per estudiar directament l’estat de salut de les nostres costes, obtenir el coneixement i compartir-ho amb la societat per generar debat i actuar en conseqüència. El Mediterrani, bressol de la nostra polièdrica cultura, acull encara un extraordinari patrimoni biològic submergit, avui desconegut per a la gran majoria de nosaltres i oblidat a la seva sort. Aquest entorn marí d’incalculable valor ecològic sobreviu al límit sotmès a forts impactes que el fan malbé, l’empobreixen i ho fan cada cop més vulnerable.

Davant d’aquesta realitat incòmoda és imprescindible conèixer la situació d’aquest ecosistema indefugible del qual depenem en tots els àmbits socioeconòmics i actuar. En aquest escenari, és prioritari implantar sistemes funcionals per estudiar, monitoritzar i diagnosticar l’estat ecològic i mediambiental del medi marí i conservar aquest patrimoni de forma perdurable.

Durant els darrers vuit mesos d’aquest any la unitat de medi ambient i ecologia de la Fundació Pro Real Acadèmia Europea de Doctors ha estat treballant a les costes catalanes i valencianes en el projecte Silmar, observant i registrant les dades en diferents estacions de control que cal per conèixer l’estat d’aquests hàbitats marins i establir la matrius de relació que ens permeten determinar les interaccions que els humans generem en aquests ecosistemes, diagnosticar-ne el nivell de qualitat ecològica i establir, amb els agents litorals més importants, els mecanismes de prevenció i les mesures correctores necessàries per restablir l’equilibri que ens permeti conviure i continuar progressant.

La relació d’activitats que es desenvolupen a les estacions Silmar es descriuen a continuació i van compostes per imatges per apropar-nos més a la realitat del projecte que estem impulsant, del seu valor estratègic per a la i objectius de la RAED i de la Fundació, per a la conservació activa de l’ecosistema marí mediterrani del qual depenem, per al coneixement humà i per donar esperança a les generacions futures. A cadascuna de les estacions de control de la xarxa Silmar es realitzen anualment i de forma periòdica vuit protocols de seguiment i control i dels quals destaquem els següents:

  1. Seguiment de l’estat biològic d’espècies bioindicadores de qualitat ecològica. En aquesta activitat, els biòlegs i els voluntaris, seguint un protocol científic estandarditzat, fan les comprovacions pertinents en espècies indicadores de l’estat de qualitat del medi marí. Els bioindicadors són espècies d’invertebrats, fanerògames marines, algues i peixos que són sensibles als impactes i les pressions antropogèniques com ara l’escalfament de l’aigua marina a causa del canvi climàtic, la contaminació de l’aigua de mar, la sobre pesca o la presència d’espècies invasores.

   Bioindicadores de calidad. Meros, babosas de mar y posidonia

   1. El seguiment de l’estat de les poblacions de mers ens indica la pressió pesquera de la zona i el grau de maduresa ecològica. 2. Els llimacs de mar (mol·luscs opistobranquis) són molt sensibles a la contaminació i ens donen una idea de l’impacte d’aquest factor al medi marí. 3. La floració de posidònia és un indicador de la bona salut de l’ecosistema.

 1. Programes de formació d’estudiants universitaris i voluntariat. Silmar és un projecte disruptiu i molt necessari que ha de consolidar-se a escala local i regional i que requereix accions sòlides i constants d’informació i formació tant als agents locals (ajuntaments, tècnics municipals, líders polítics), com a empreses amb visió de futur, que viuen dels actius que els ofereix el medi marí incloent-hi el sector turístic, el nàutic i, entre d’altres, l’esportiu i el de la salut. Amb aquest objectiu, la fundació fa sessions formatives i informatives amb aquests col·lectius objectiu i també amb estudiants universitaris en pràctiques i voluntaris.

  El Proyecto Silmar: Voluntariado y formación

  1 i 2. Sessió formativa amb voluntaris i estudiants de la universitat de Barcelona previ a la immersió a l’estació de la Mar Bella.
  3. Les neteges col·lectives organitzades per empreses patrocinadores del projecte Silmar com el Centre Comercial Diagonal Mar i altres col·lectius socials són excel·lents accions per visualitzar la realitat que ens assota i sensibilitzar la població.
  4. És sorprenent el compromís i la capacitat de treball que alguns voluntaris aporten al projecte Silmar. A la imatge Joan Lázaro, és l’exemple per seguir per tots d’una persona compromesa amb l’estudi i la protecció del mar, la seva acció ens demostra que el canvi és possible.

 2. Anàlisi de dades, conclusions, presentació de resultats i comunicació social. Coincidint amb el final de les campanyes marines, entre l’octubre i el novembre de cada any, és el moment de recopilar tota la informació obtinguda, analitzar-la en profunditat amb la participació de tots els estudiants, professors i voluntaris per diagnosticar la zona marina objectiu i el seu entorn i establir-ne les conclusions, així com l’acció per a la conservació perdurable del patrimoni marí del qual, no ho oblidem, només en som els usufructuaris.

Si l’any passat es van incorporar protocols d’estudi per determinar la presència de contaminants a les platges de Barcelona i la Costa Brava (vegeu el web del Projecte Silmar), aquest any hem invertit més esforços i recursos per dissenyar un protocol d’estudi amb l’objectiu d’analitzar la presència de microplàstics i microfibres a la columna d’aigua i en superfície. Els resultats es presentaran a principis d’any 2022 i estaran disponibles a la nostra pàgina web.

Per a la realització dels estudis preliminars sobre la presència de microplàstics i microfibres a la columna d’aigua del front marí de la Mar Bella hem comptat amb el suport del Museu Marítim de Barcelona, que ens ha cedit una embarcació de la flota tradicional patronejada per dos voluntaris que ens van ajudar en tot moment al mostreig de tres zones marines objectiu.

Finalment, com cada any és necessària la presentació dels resultats a les entitats que contribueixen al finançament del projecte com a ajuntaments, empreses privades i també al sector públic ia la societat en general. Als dos blocs d’imatges següents es pot apreciar d’una manera més visual el que s’ha descrit al text.

Proyecto Silmar análisis de Impactos litorales trabajos de control submarino acumulación de residuos

1, 2 i 3. Treballs de control submarí que es realitzen de forma periòdica a les estacions de la xarxa Silmar. El registre fotogràfic i videogràfic de les zones marines ens serveix per analitzar cada imatge de forma detallada, fer el seguiment de les espècies indicadores, millorar els inventaris de biodiversitat, valorar impactes en comunitats submarines o la presència d’espècies invasores (3). 4 a les estacions Silmar, també s’analitzen els impactes i pressions sobre el medi litoral, a la imatge s’observen l’acumulació de residus a la platja de la Mar Bella (Barcelona). 5. Estudiants universitaris i voluntaris a la sala de reunions del centre comercial Diagonal Mar durant la presentació de resultats de lestudi Silmar a principis daquest any 2021.

Proyecto Silmar Recogida de muestras y analisis de microplasticos Barcelona 2021

1. Sortida del port de Barcelona amb l’embarcació cedida pel Museu Marítim de Barcelona per contribuir a les feines derivades del projecte Silmar.
2. Mostratges amb la màniga de plàncton en tres estacions marines diferents d’una longitud de 500 metres, durant 5 minuts cadascuna i amb 3 rèpliques.
3. Equip de treball amb els tècnics de la Fundació RAED i dos voluntaris (Pere i Silvia, al centre de la imatge).
4. Recollida de mostres de cada transsecte per rèplica que posteriorment seran analitzats al laboratori per obtenir els resultats de l’estudi que formaran part dels treballs de final de grau (TFG) o de Màster (TFM) dels estudiants universitaris i de l’informe Silmar anual 2021.

Silmar una eina eficaç i participativa per a la conservació del mar

El nostre objectiu és ajudar els municipis costaners, les administracions públiques amb competències i la societat local a conservar l’entorn marí de què depenen i, alhora, complir amb les normatives existents, sent conseqüents amb les directives i resolucions dictades per la Unió Europea. També, amb les recomanacions de les organitzacions de conservació de prestigi mundial com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i la Unesco que dins de l’Espai Biosfera impulsa des de fa dècades el concepte de conservació basada amb la comunitat (CBC), a més de ser proactius amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que impulsa Nacions Unides a l’horitzó 2030.

Silmar és una iniciativa fruit de la llarga experiència que l’equip d’experts de la nostra organització té en temes de gestió i conservació del medi marí litoral. Cosa que ens ha facultat per dissenyar aquesta eina de gran utilitat, que està reflectit en el plantejament estratègic de treball sobre el medi marí costaner, en les tècniques d’estudi utilitzades i, també, en la forma d’integrar els diferents agents que directament o indirectament interactuen amb el mar.

En breu, el projecte Silmar evolucionarà amb la integració de la intel·ligència artificial, programes de programari cartogràfic (SIG) associats a bases de dades ia les noves tecnologies, per fer un salt qualitatiu i quantitatiu i aconseguir que el projecte evolucioni per convertir-se en un estàndard de qualitat del medi marí litoral a escala regional capaç de determinar l’estat del medi marí de manera ordenada, precisa, robusta i generalitzada.

El projecte Silmar també contribueix a cobrir els grans buits d’informació científica actualitzada i de qualitat que hi ha sobre l’estat ecològic i l’evolució del nostre entorn marí costaner a escala local. Amb la realització de les diagnosis periòdiques de les zones marines estudiades, representatives dels ecosistemes marins de la Mediterrània, obtenim la informació essencial per gestionar, conservar i protegir millor aquests espais. A més, Silmar involucra els grups socials que, directament o indirectament, interaccionen amb el mar o busquen en aquest entorn un espai vital per al seu desenvolupament personal o professional, oferint-los l’oportunitat de participar activament en la conservació d’aquests llocs que, arrelats a la seva cultura, formen part de la seva identitat i de la seva manera de viure.

El nostre propòsit és que, a mitjà i llarg termini, Silmar es converteixi en una xarxa d’estacions consolidada al perímetre costaner de la Mediterrània, per aconseguir amb èxit la nostra missió: contribuir a la conservació perdurable del capital natural i de la biodiversitat marina amb la implicació activa de la societat, les administracions públiques locals i les empreses.

Finalment, amb la implantació del projecte Silmar es consolida la visió i l’estratègia de la gestió integrada de les zones costaneres (GIZC) impulsada per la Unió Europea i la UICN i on tenir informació de qualitat i actualitzada és essencial per gestionar i preservar correctament el patrimoni natural costaner i els recursos.

El nostre propòsit com a societat ha de ser actuar amb responsabilitat per millorar i preservar aquest capital natural perquè continuï generant riquesa i benestar per nosaltres i per les generacions futures. Aquest gran repte només s’assolirà amb èxit si hi ha un sòlid compromís social per posar en pràctica eines innovadores que ens apropin al coneixement, creïn sinergies i dinamisme permanent entre la societat civil, les administracions públiques, els centres de recerca i les empreses.

Observar i adquirir el coneixement científic suficient per actuar des de l’excel·lència en la protecció de la natura i pel progrés de la humanitat és més necessari que mai i determinarà si el compromís que avui adoptem pel planeta i la nostra civilització ha estat suficient per garantir la nostra pervivència.

 

Miquel Ventura Monsó
Director de Projectes de la Fundació RAED
miquel@raed.academy
Más información a la pàgina web del projecte Silmar.

El projecte Silmar està finançat per: