Oriol Amat
Degà de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, vicepresident de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Oriol Amat i Salas

Dr. Oriol Amat

Oriol Amat, degà de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat 16 de setembre al costat Bernat Morales, responsable de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, la nova Càtedra Mercadona d’Economia Circular, que dirigirà Carolina Luis, al seu torn directora de Departament de Business and Management Strategy de la Barcelona School of Management. La iniciativa tindrà com a objectiu la recerca sobre l’estalvi de recursos i el seu reaprofitament i la implementació de projectes i polítiques d’economia circular.

La Càtedra tindrà una durada inicial de tres anys (2020-2023) i se centrarà en la indústria agroalimentària i el sector de la distribució, com van assenyalar l’empresa i la universitat en un comunicat conjunt. Al llarg del primer any s’identificaran els reptes per millorar la incorporació de material reciclat a determinades famílies d’envasos i la reciclabilitat a la fi de la seva vida útil amb el repte de “maximitzar l’eficiència i minimitzar l’impacte mediambiental”. D’aquesta manera es tractaran d’exposar “arguments sòlids per afavorir el debat responsable i extreure’n aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques” sobre economia circular, que es basa en l’ús racional de recursos i en no generar residus durant la producció, perquè les matèries primeres i dels recursos naturals es reincorporen a un cicle material o biològic el màxim nombre de vegades.

Amat va destacar durant la presentació la utilitat de la Càtedra, per tal que la universitat col·labori amb el teixit empresarial en investigar sobre àmbits específics, desenvolupar idees que el mercat reclama o innovar en productes i metodologies. Morales, per la seva banda, va destacar el compromís amb el medi ambient de Mercadona i va recordar que l’empresa ha posat en marxa a més l’Estratègia 6.25, per reduir un 25% el plàstic en tots els supermercats, afavorir que tot envàs sigui reciclable i reciclar tot residu plàstic generat a les seves botigues des d’ara fins al 2025.

L’equip investigador i docent inicial de la Càtedra d’Economia Circular estarà compost, a més de per Carolina Lluís, per Llorenç Bagur, vicedegà de Professorat de la Barcelona School of Management; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, i Pere Fullana, director de la Càtedra Unesco de Cicle de Vida i Canvi Climàtic. Mercadona, per la seva banda, aporta a Margarita Muñoz, directora de Responsabilitat Social de la companyia; Adela Torres, gerent de Medi Ambient, i Alba Cabañas, consultora independent.