“El flux comunicatiu presenta diverses vessants que s’han d’analitzar tant des d’una observació directa com indirecta”

Teresa Anguera, catedràtica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat dia 20 d’octubre al V Congrés Internacional d’Avaluació que es va celebrar a la Universitat Andrés Bello de Santiago de Xile la conferència “La observación directa e indirecta como herramienta de desarrollo de los aprendizajes”, on aborda l’anàlisi de l’educació per a la seva actualització i millora partint dels anomenats mètodes mixtos, una combinació de l’observació directa i l’observació indirecta tant del docent com dels canals educatius.

Dra. María Teresa Anguera Argilaga a la conferència "La observación directa e indirecta como herramienta de desarrollo de los aprendizajes"

Dra. María Teresa Anguera Argilaga

“El flux comunicatiu presenta diverses vessants, denominades dimensions, de les quals algunes són directament perceptibles, com expressions facials, distància personal, conducta gestual… L’observació directa és la metodologia idònia per al seu estudi. Mentre que d’altres, i molt especialment la conducta verbal, que tot i que perceptible acústicament comporta dificultats interpretatives importants, relatives a possibles segons significats, to irònic…, o bé les formes actuals de comunicació tecnològicament intervingudes com whatsapps, blogs…, han de ser estudiades des de l’observació indirecta”, reflexiona.

Per a Anguera, aquest procés d’investigació se situa sota el paradigma dels mètodes mixtos, que ha estat un fenomen emergent en els últims 15 anys en tots els països del món, encapçalats pels Estats Units. Tot i així, el caràcter innovador que presenta en el seu treball és que l’observació sistemàtica, tant directa com indirecta, pot considerar-se en si mateixa un mètode mixt, aspecte que no ha estat encara tingut en compte pels autors clàssics d’aquests mètodes.

“Tot i que hi ha encara caracteritzacions molt heterogènies dels mètodes mixtos, en l’actualitat hem arribat al consens que els elements qualitatius i quantitatius que entren en joc s’integren mitjançant una sèrie d’estratègies”, conclou l’acadèmica.