Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés: 22/09/2016

Discurs de resposta: Dr. Oriol Amat i Salas