Acadèmic Supernumerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 09/02/2017

Discurs d’ingrés: Història de la malaria i de la investigació oncològica. Retorn als orígens.

Discurs de resposta: Dr. Joaquim Gironella Coll

SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL

 

ORGANISME: Universitat de Barcelona
FACULTAT, ESCOLA O INSTITUT: Facultat de Medicina
DEPT./SECC./UNITAT ESTR.: Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia
CATEGORIA PROFESSIONAL Catedràtic d‘Anatomia i Embriologia Humana
Especialització (Codis UNESCO): 241002 – Anatomia humana / 320713 – Oncologia (vegeu 3201.01 i 3207.03) / 241006 – Embriologia humana

FORMACIÓ ACADÈMICA

TITULACIÓ SUPERIOR

 1. Llicenciat en Ciències Biològiques. Centre; Universitat de Barcelona , Any 1977
 2. Formació Predoctoral ; Centre, Katholieke Universiteit Leuven – Rega Instituut, Any 1981
 3. Llicenciat en Medicina i Cirurgia . Centre; Universitat de Barcelona , Any 1983
 4. Doctorat en Medicina i Cirurgia. Centre; Universitat de Barcelona , Any 1984- Premi Extraordinari de Doctorat
 5. Máster en Política Acadèmica Universitària. Centre; Universitat de Barcelona , Any 2007

ACTIVITATS ANTERIORS DE CARÀCTER CIENTÍFIC I/O PROFESSIONAL

 • Professor ajudant Facultat de Medicina UB, 1978 – 1983
 • Professor col·laborador Facultat de Medicina UB, 1983 – 1986
 • Professor titular Facultat de Medicina UB, 1986 – 2009
 • Investigador col·laborador HUGTiP Oncologia Mèdica, 1993 – 2002
 • Catedràtic Universitat Facultat de Medicina UB 2009 –

ACTIVITAT INVESTIGADORA

 • Director del grup de recerca d’Oncologia i Embriologia Molecular, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014SRG1340). Amb 5 trams (sexennis) d’investigació reconeguts per AQU i ANECA
 • Autor de 118 publicacions, 95 de caràcter Internacional i 23 de caràcter Nacional. Totes elles amb índex d’impacte , amb un total de 2858 cites i un H- índex de 26 (SCOPUS).
 • Coautor en 11 libres relacionats amb l’oncologia mèdica i translacional.
 • Hem participat com investigador principal (IP) i col·laborador en un total de 23 projectes subvencionats i de caràcter competitiu.
 • Hem presentat un total de 175 treballs de recerca en congressos de caràcter Internacional i Nacional
 • Director de 14 tesis Doctorals, relacionades amb temes oncològics i totes amb qualificació de Excel·lent “cum laude”
 • Hem participat com ponent convidat en 32 conferències de caràcter Internacional i Nacional. Relacionades en l’Oncologia Mèdica i traslacional.

ACTIVITAT DOCENT PROFESSOR D’ASSIGNATURES TRONCALS I OPTATIVES

 • Període 1978 – 1983. Professor Ajudant de classes pràctiques : Anatomia Humana I i II
 • Període 1983 – 1986 Profe sor Col·laboradora Docència e Investigació. Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I i II
 • Període 1986 – 2009 Professor Titular de Universitats Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I i II
 • Període 2009 – Actualitat Catedràtic Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I i II
 • Des de el curs 1998-199, participem en les assignatures optatives de Embriologia i Teratologia Humana

DOCTORAT I MÀSTER

 • Professor i Tutor Del Programa De Doctorat: Organogènesis i Anatomia Clínica Aplicada del Departament d Anatomia i Embriologia Humana
 • Professor col·laborador del programa de doctorat del Departament de Ciències Fisiològiques II Facultat de Medicina . Universitat de Barcelona (menció d’excel·lència )
 • Professor del Màster : BIOMEDICINA
 • Professor del Màster : Máster en Oncologia Molecular. CNIO
 • Professor del Màster : Máster en Patologia Mamaria – Senologia

PROFESSOR EN CURSOS INTERNACIONALS

 • Professor en el cursos del Instituto Euroforum Universitario el Escorial
 • Professor en el cursos de La Universidad Internacional Memendez Pelayo (UIMP)

PROJECTES D’INNOVACIONS I CURSOS PARA LA MILLORA DE L’ACTIVITAT DOCENT Hem participat en les següents activitats

 • Proyecto: Habilidades y competencias en Anatomía aplicada a las directrices del EEES
 • Proyecto: Implantación de la propuesta de Máster Oficial de BIOMEDICA
 • Curs: Explorar el Campus virtual Moodle a l’ensenyament de Medicina
 • Curs : Actualització del Campus virtual Moodle a l’ensenyament de Medicina

GESTIÓ UNIVERSITARIA

 • Secretari del Departament de Ciències Morfològiques i Odontoestomatologia 1993-1999.
 • Secretari del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 2004-2005.
 • Secretari de la Facultat de Medicina 2005-2008.
 • Cap d’Estudis de la Facultat de Medicina- Clínic 2009- actualitat.
 • Director del Servei de Donació de Cossos de la Facultat de Medicina 2005- actualitat.

ATRES ACTIVITATS

 • Membre del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona
 • Avaluador d’Agències Oficial, ANECA, ANEP, FISS, AGAUR, Junta Adalucia.
 • Referee de Oncogen, Lung Cancer, Carcinogenesis Clin Cancer Res, Blood, Leukemia, Pharmacogen, PlosOne
 • Membre de les societats: S.A.E, ASEICA , SEOM, ESMO

Vídeo resum

Vídeo complet