Acadèmic Emèrit

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés:  16/01/1992

Medalla: Nº 11

Barcelona, 1927). Llicenciat en Dret (Premi Extraordinari) per la Universitat de Barcelona (1949), Doctor en Dret (1959) i Professor de la Facultat de Dret i de la Facultat de Ciències Econòmiques.

Ha estat Diputat de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats i posteriorment Degà de la mateixa institució, vicepresident del Consell Nacional de l’Advocacia Espanyola i és Conseller del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Va ser President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, i actualment és Acadèmic de l’esmentada Acadèmia, així com Membre Numerari de l’Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Va ser membre del Consell d’Estudis de la Càtedra “Duran i Bas” de Dret Civil de Catalunya, Magistrat del Tribunal Superior de la Mitra d’Andorra, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, membre del Consell de Redacció de la Revista jurídica de Catalunya, membre del Consell Assessor de la revista “Economist & Jurist” i President de “la Caixa de Barcelona” entre 1982 i 1990. Posteriorment va ocupar els càrrecs de Vicepresident de “la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” i President de la “Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”.

Altres càrrecs rellevants són el de ex-President de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, membre de la Junta de Directors de l’Associació de Caixes d’Estalvi de la CEE, Ex-President del Consell d’Administració d’Autopistes de Catalunya, SA, Vicepresident del Consell d’Administració d’Autopistes, Concessionària Espanyola, SA i vocal del Patronat de l’Institut Cerdà i del Consell d’Administració de Fecsa. És autor de diversos treballs monogràfics i de diverses publicacions en revistes especialitzades.