Ballus

Acadèmic Emèrit

Cienciès de la Salut – Medicina

Data d’ingrés: 17/04/1996

Medalla: Nº 78

Discurs d’ingrés: Vida i música

Discurs de resposta: Dr. Josep Maria Espadaler Medina