Alfredo Rocafort i José Ramón Calvo ingressen a la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc, una institució amb la qual la RAED signa un conveni de col·laboració

Alfredo Rocafort, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i president de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar com a acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc (RAMPV-EHMEA) durant una solemne sessió que es va celebrar el passat 24 de gener al Saló Francès de la Societat Bilbaina de la capital biscaïna. Al mateix acte va ingressar com a acadèmic corresponent d’aquesta institució José Ramón Calvo, acadèmic de número i president de l’Institut de Cooperació Internacional de la RAED. La sessió va estar encapçalada per Javier Aranceta, president de la RAMPV i, al seu torn, acadèmic de número de la RAED. Prèviament, ambdues acadèmies van signar un acord de col·laboració a la seu de la RAMPV, ubicada a la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat del País Basc, a Leioa.

Rocafort va llegir el discurs d’ingrés “La Real Academia Europea de Doctores: 14 premios Nobel como semblanza de su historia (1914-2019)”, on va repassar la centenària història de la institució, detenint-se en la ferma aposta que la Reial Acadèmia ha emprès per internacionalitzar la seva tasca i esdevenir un referent del coneixement en els diversos camps de la ciència des que va assumir la seva presidència. En aquest sentit, va explicar, la signatura del conveni de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc no és sinó un nou signe d’obertura de l’Acadèmia per promoure i divulgar la ciència entre la ciutadania. Li va respondre en nom de la Reial Acadèmia de Medicina el propi Aranceta.

Calvo, per la seva banda, va exposar el treball “Mosquitos invasores: peligros y soluciones desde la ciencia”, on va alertar de les malalties mortals que poden transmetre aquests insectes mitjançant la seva picada com la malària, el zika o el dengue i fins i tot del contagi múltiple que han determinat les últimes investigacions. L’acadèmic va destacar com cada any maten actualment a unes 750.000 persones o infecten de malària a uns 200 milions. Així mateix, milers de nadons neixen amb microcefàlia pel contagi de zika de les seves mares. Li va respondre en nom de la Reial Acadèmia de Medicina el seu vicepresident, Enrique Hilario Rodríguez.

El conveni signat entre ambdues institucions té com a objecte “propiciar la promoció de la ciència, la formació i l’intercanvi científic entre els professionals de les ciències de la salut i altres disciplines relacionades”. Així mateix, estableix una seu oficial permanent de la RAED a Bilbao que albergarà les seves activitats acadèmiques i des d’on difondrà la seva activitat, preferentment amb la col·laboració i suport de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc, tal com figura al document signat per ambdues parts.

“Compartim acadèmics i valors i, per això, hem signat un important conveni de col·laboració entre ambdues institucions que permetrà estendre les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc a Barcelona i Madrid i, paral·lelament, obrir l’oportunitat que la RAED pugui desenvolupar juntament amb aquesta Reial Acadèmia activitats a Bilbao. Aquest nou marc de col·laboració no només es circumscriurà a l’àmbit de la medicina i la salut, sinó que abastarà a totes les nostres seccions científiques, el que incrementarà el caràcter multidisciplinari de les activitats, cada cop més important i demandat per la societat”, va explicar Rocafort.

“La Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc comparteixen l’objectiu comú de generar i difondre coneixement i, sobretot, posar-lo al servei de la societat. També comparteixen l’entusiasme de no conformar-se amb ser mers observadors, sinó de ser partícips actius en aquesta recerca de l’excel·lència i la seva divulgació, sobretot en l’àmbit de la salut i la prevenció. Per aquest motiu, gràcies a aquest acord entre les dues institucions, aconseguirem multiplicar les activitats de valor per complir els nostres objectius fundacionals”, va afegir Calvo.

“Per a nosaltres és un honor poder compartir ciència, activitats científiques i amistat amb els il·lustres acadèmics de la RAED i especialment amb Alfredo Rocafort i José Ramón Calvo, qui al marge de la seva brillant trajectòria professional i personal vénen desenvolupant una tasca d’excel·lència en les seves múltiples iniciatives en el marc de la RAED”, va concloure Aranceta.

La rectora de la Universitat del País Basc, Nekane Balluerka, va rebre a una delegació de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc. Al llarg de la trobada es van exposar diferents possibilitats de col·laboració entre la Universitat del País Basc i les dues institucions.