ORGANITZACIÓ


La Reial Acadèmia de Doctors és una corporació de dret públic de caràcter científic, tècnic i artístic que té per objecte la recerca, l’estudi, el foment i l’extensió de coneixement en el seu sentit més ample.

La Reial Acadèmia de Doctors va néixer l’any 1914 com a Agrupació de Doctors Matriculats de Catalunya, redenominada més tard Acadèmia de Doctors de Catalunya i Balears, va ser regulada com a Acadèmia de Catalunya per Decret 90/1989, de 13 de març, i va veure revalidat el títol de Reial el 2 d’octubre de 1989.

L’Acadèmia té la consideració d’òrgan assessor de la Generalitat, als efectes de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol i als de les matèries pròpies dels organismes públics de Catalunya, i de les administracions públiques, en general, des de l’àmbit local fins al de la Unió Europea, d’acord amb la legislació que en cada cas sigui aplicable.

La Reial Acadèmia de Doctors incorpora en el seu sí com a Acadèmics de Número a científics de primeríssim nivell de tot l’àmbit de la Unió Europea.