Emerits

Excm. Sr. Dr. Ramon Balius Juli 

Vocal de la Secció 2ª. Ciències de la Salut – Medicina

Data d’ingrés: 

Medalla: 23

Discurs:  

Discurs de resposta: 


CURRICULUM VITAE

El Dr. RAMON BALIUS i JULI, va néixer a Barcelona l’any 1928. Va cursar estudis de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1946-1952), llicenciant-se en 1953. Es Va doctorar a la mateixa Facultat el 1973, aconseguint la màxima qualificació (Excel·lent cum laude i Premi Extraordinari).

Ha estat Professor de Patologia Quirúrgica (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia) de la
Facultat de Medicina de la Universitat Central de Barcelona (1973-1976) i de la Facultat de
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1986). En aquesta última ha dirigit 27 Cursos de Doctorat, dels quals 16 estaven dedicats a temes de Medicina de l’Esport.

Ha exercit la seva activitat professional a l’Hospital Clínic de Barcelona (Servei de Cirurgia i Traumatologia d’Urgència i Servei de Patologia Quirúrgica de l’Prof.Piulachs des de 1953 a 1975), al Centre quirúgico Municipal d’Urgències ia l’Hospital Universitari de Ntra. Sra . del Mar, del qual va ser Cap del Departament d’Urgències, Traumatologia i Cures Especials (1979-1988).

És especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia General i Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

Especialista en Cirurgia General de la Seguretat Social des de 1953. Metge i posteriorment director de la Mútua d’Accidents de Treball Unió Museba Ibesvico des de 1956.

En el camp de la Medicina de l’Esport ha estat Assessor Mèdic de la Federació Catalana d’Atletisme; Membre de la Comissió Medica de la Federació Espanyola d’Atletisme (com a tal va acudir als J.J.O.O. de Munic en 1972); Especialista en Aparell Locomoto del Centre d’Investigació Mèdico-Esportiva de l’INEF de Barcelona i posteriorment del Centre d’Estudis de l’Alt Rendiment Esportiu de Barcelona (CEARE); Organitzador i responsable dels Serveis de Traumatologia i Rehabilitació del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR); Director del CEARE (1990-1993); Cap de la Secció de Medicina de l’Esport de la Secretària General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya; Membre de la Comissió de Sanitat del COOB’92; Coordinador de les àrees assistencials dels J.J.O.O. de Barcelona el 1992; i Professor i Coordinador de l’àrea de Traumatologia a l’Escola Professional de Medicina de l’Educació Física i l’Esport de la Universitat de Barcelona. Professor de la
UCAM:

Ha impulsat la promoció esportiva en situacions especials com, en el Tractament de les Drogodependències i en els Minusvàlids (organització de Jornades d’Informació sobre l’Esport dels Minusvàlids).

Ha participat com a autor, traductor o presentador en més de 20 llibres sobre temes de Patologia quirúgica i de Medicina de l’Esport.

Ha publicat més de dos-cents articles sobre temes de Patologia Quirúrgica (especialment traumatològics) i de Medicina de l’Esport (especialment Aparell Locomotor). Ha pertangut i pertany a consells de redacció de Revistes de Patologia Quirúrgica i de Medicina de l’Esport i l’Educació Física.

Pertany a diverses Societats Científiques (Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia, Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Associació
Espanyola de Cirurgians, Societat Catalana de Cirurgia, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Societat Catalana de Biologia, Federació Espanyola de Medicina de l’Esport, Societat Catalana de Medicina de l’Esport i Societat Espanyola de Traumatologia de l’Esport. D’aquestes dues últimes societats ha estat Membre fundador i president. És Membre d’Honor de la Societat Murciana de Medicina de l’Esport i Membre Corresponsal de la Societat Cubana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. És Membre Corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Ha participat activament en Congressos, Simposiums, Jornades, Seminaris i Sessions de Societats Científiques, havent estat ponent oficial a molts d’ells, tant de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia com de Medicina de l’Esport.

Ha obtingut nombrosos premis per treballs científics de recerca i està en possessió de la Medalla de Plata al Mèrit Esportiu de la Delegació Nacional d’Esports (1969) i dels Anells Olímpics d’Or del Comitè Olímpic Internacional (1993).

A part de l’activitat professional, ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i estrangeres sobre temes d’Art i Història, relacionats amb l’Esport. És membre de la Comissió Delegada del Museu de l’Esport de Barcelona.

CURRICULUM VITAE EXTENS

pdf-icon Cv Extens

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

GALERIA DE FOTOGRAFIES