Emerits

Excm. Sr. Dr. Joan Jaile Soto

Data d’ingrés: 

Medalla: 

Discurs:  

Discurs de resposta:


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EXTENS

 

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

GALERIA DE FOTOGRAFIES