Emerits

Excm. Sr. Dr. Francesc Tiana Ragasol

TianaVocal de la Secció 5º. Ciències Tecnològiques – Enginyeria Industrial

Data d’ingrés: 20/01/1967

Medalla: Nº 26

Discurs:  

Discurs de resposta: 


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EXTENS

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

GALERIA DE FOTOGRAFIES