Emerits

 

Excm. Sr. Dr. Federico Mayor Zaragoza

Vocal de la Secció 2ª. Ciències de la salut.

Data d’ingrés: 

Medalla: 

Discurs: 

Discurs de resposta:


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EXTENS

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

GALERIA DE FOTOGRAFIES