Emerits

Exmo. Sr. Dr. Albert Serratosa Palet

PaletVocal de la Secció 5º. Ciencias Tecnológicas – Ingeniería de camins, canals y ports

Data d’ingrés: 18/03/1970

Medalla: Nº 32

Discurs:  

Discurs de resposta: 


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EXTENS

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

GALERIA DE FOTOGRAFIES