Tot Acadèmic de Número amb cinc anys d’antiguitat a l’Acadèmia podrà sol·licitar, causant-ne baixa i vacant, el trasllat a la classe d’Acadèmic Supernumerari.

Els Acadèmics Supernumeraris podran participar en totes les sessions públiques de l’Acadèmia.

Transcorreguts cinc anys des del moment d’haver passat un Acadèmic a la situació de Supernumerari, aquest podrà sol·licitar el seu reingrés a la condició de Numerari, amb dret a ocupar la primera vacant que es produeixi.

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish