L’Institut d’Estudis Catalans ha lliurat a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) la seva “Ortografia Catalana”, que veu la llum després de la seva última “Gramàtica de la Llengua Catalana”, presentada el passat mes de novembre.
L’obra és fruit d’una llarga reflexió entre filòlegs i historiadors de la llengua que manté l’aposta per simplificar […]