Excm. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas

Vocal de la Secció 1ª. Ciències Socials – Dret

Data d’ingrés: 30/06/2016

Medalla:

Discurs: ¿Hacia un nuevo derecho de agentes?

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

.


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EXTENS

DISCURS D’INGRÉS

ALTRES PUBLICACIONS

VÍDEO

GALERIA DE FOTOGRAFIES